martes, 13 de julio de 2010

Seriacions


3 exercicis de seriacions amb objectes i amb formes geomètriques