martes, 13 de julio de 2010

Discriminació figura-fons

Execicis perceptius de superposició de dues a sis figures.
Abans de presentar la fitxa al nen, és interessant partir de la seva experiència real.

El procés a seguir abans de presentar un nou objecte podria ser:

  1. presentar els objectes, que els toqui i en digui el nom

  2. es deixen els objectes damunt la taula un sobre l'altre. Fem veure al nen que segueixen havent-hi els mateixos objectes, però no es veuen sencers

  3. analitzar quin objecte es veu més (el que és al davant)