viernes, 29 de octubre de 2010

Separació sentimental


Consells sobre com afrontar una separació sentimental

jueves, 28 de octubre de 2010

Baixa tolerància a la frustracióCaracterístiques del nen inflexible-explosiu

- Dificultat per controlar les emocions.
- Molt baix llindar de frustració.
- Molt baixa tolerància a la frustració.
- Baixa capacitat de flexibilitat i adaptabilitat.
- Tendència a pensar de forma molt radical: només blanc o negre.
- Persistència de la inflexibilitat i mala resposta a la frustració malgrat un alt nivell de motivació.
- Episodis explosius per motius trivials.

El punt de vista del nen amb baixa tolerància a la frustració

És important entendre que per a un nen amb baixa tolerància a la frustració és difícil respondre correctament a les demandes que li fem els adults. Si ell pogués ens explicaria com funciona la seva ment més o menys d'aquesta forma: “Mireu, papa i mama, jo tinc aquest petit problema. Constantment m'esteu demanant que passi de A a B i jo no sóc molt bo en això. Quan em demaneu aquests canvis, començo a sentir-me frustrat. I quan començo a estar frustrat, em costa pensar amb claredat i llavors encara estic més frustrat. Llavors us torneu bojos. Jo començo a fer i dir coses que no m'agradaria fer o dir. Vosaltres us enfadeu i em castigueu, i això em fa explotar. Després, quan tot ha passat, començo a pensar amb claredat i us demano perdó. Sé que això no us agrada, però per a mi tampoc és divertit”.

Intervenció

Identificar la font del problema:

Està el nen massa cansat?
Té el nen un horari massa replet?
És el nen perfeccionista?
Pot el nen identificar la seva frustració?
Estem exigint-li massa?
Té el nen oportunitats per a l'èxit?
Aprendre noves reaccions a la frustració. Hem d'ensenyar als nens formes positives de fer front a aquests sentiments, per a això, podem utilitzar diferents estratègies:

Ensenyar tècniques de relaxació.

- Tots ens afrontem a les coses d'una forma més positiva si estem relaxats. Hem d'ensenyar als petits a elevar la seva tolerància a la frustració amb la relaxació del cos.

- Ensenyar a identificar el sentiment de frustració quan aparegui. Per exemple, “Estàs enrabiat perquè no has fet bé aquesta resta. Intenta-ho amb una altra, pren-te més temps”.

- Ensenyar al nen quan ha de demanar ajuda. A alguns nens els costa demanar ajuda, mentre que uns altres la demanen constantment i immediatament. Hem d'ensenyar al nen a intentar trobar la solució primer. Se li dirà: “prova-ho una altra vegada”. Si el nen no sap el que ha de fer, i ho intenta, podria ja demanar ajuda. Quan el nen se sent frustrat en alguna tasca, hem d'intentar ensenyar-li a evitar la frustració: “què podries fer en lloc d'enfadar-te o abandonar-ho?”.

- Representació de papers. Es pot jugar amb el nen a interpretar una situació frustrant. Per exemple, el nen ha de fer els deures, però vol anar-se al parc. Primer el nen interpretarà la frustració i després l'oposat. Es pot animar al nen perquè parli amb si mateix de forma positiva i que busqui una manera de resoldre el problema.
Reforçar les accions apropiades per part del nen. És important elogiar-ho quan retardi la seva resposta habitual d'ira davant la frustració, i quan utilitzi una estratègia apropiada.

- Modificar la tasca. Ensenyar al nen una forma alternativa d'aconseguir l'objectiu. Quan sigui possible, es dividirà una tasca en petites parts que puguin dur-se a terme una a una.

Bibliografia:

García Castro, J.L. (s.f.). Nens amb baixa tolerància a la frustració. Obtingut el 22 d'octubre de 2010, d'http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/usr/lujose/modific8.htm

*Rigau-Lladregota, I., García-*Nonell, C. i Artigas-Pallarés, J. (2006). Tractament del trastorn d'oposició desafiadora. Revista de Neurologia, 42 (*Supl 2), S83-S88. Obtingut el 22 d'octubre de 2010, d'http://www.psicodiagnosis.es/downloads/tod.pdf

*Permalink: http://medicablogs.diariomedico.com/reflepsiones/2010/10/27/ninos-con-baja-tolerancia-a-la-frustracion/

Autora: Beatriz Sarrión Soro

Fotografia: *Flickr

sábado, 23 de octubre de 2010

Estimulació del llenguatge

Consells per pares per estimular el llenguatge dels petits

miércoles, 20 de octubre de 2010

domingo, 17 de octubre de 2010

Com saludar

Aquest document il.lustra amb imatges les situacions en les que hem de saludar. Pot ser útil per a nens d'educació infantil o nens amb poca capacitat empàtica

Moments tranquils

Exercicis de relaxaxió i concentració per nens basats en visualitzacions

jueves, 14 de octubre de 2010

Dificultats visuals


Guia per alumnes amb necessitats educatives especials asociades a un dèficit visual a educació infantil

miércoles, 13 de octubre de 2010

Guia dificultats del llenguatge. Educació infantil


Guia de suport tècnic i pedagògic per nens d'educació infantil amb dificultats en el llenguatge

Retard del desenvolupament i discapacitat intel.lectualGuia de suport tècnic i pedagògic per alumnes d'educació infantil que presenten necessitats educatives especials associades a un retard del desenvolupament o discapacitat intel.lectual.

martes, 12 de octubre de 2010

Establir normes

De vegades, ens resulta difícil aconseguir que els nostres fills respectin una sèrie de normes a casa perquè o bé som massa exigents o bé som massa permissius. Hi ha alguns consells que podem tenir en compte a l'hora d'establir normes:

Les normes han de ser poques, clares, ben definides i repetides. En alguns casos, pot ser necessari posar algunes de les normes en un lloc visible com a recordatori.

Simplifiqueu les regles de la casa. Expliqueu cadascuna i anoteu-ho en una llista. Apunteu el que els passarà quan les regles es compleixin i quan es trenquin.

Les normes han de ser avisades per endavant. El nen ha de ser conscient de les conseqüències que pot portar-li la seva conducta.

Elogiar si obeeix les normes. És important reforçar positivament l'acte d'obeir o l'aproximació al que se li demana.

Evitar donar diverses ordres alhora. Per a un nen és difícil recordar diverses indicacions a la vegada. Demaneu que faci les coses pas a pas, donant-li les indicacions d'una en una, a mesura que vagi finalitzant cada tasca. Primer, apaga la televisió, segon ves a la teva habitació a agafar el material, etc.

S'aplicarà la norma un cop que estem segurs que el nen atén i l'entén.Parli mirant als ulls. Digueu-li amb veu clara i calmada el que desitja, amb frases senzilles i curtes. Demaneu que repeteixi en veu alta el que ha de fer, només així s'ha d'assegurar que l'ha escoltat mentre parlava i que l'ha entès bé.

En el cas que no obeeixi, li donarem un breu període en el que tingui l'opció de corregir-se. Per exemple, et vaig dir que havies d'ordenar la teva habitació i no ho has fet, si en 15 minuts no està ordenada, no veuràs el teu programa preferit.

La conseqüència per no complir la norma ha de ser aplicada, si és possible, en un breu espai de temps després de la mala conducta i sistemàticament. S'anunciarà de forma breu, sense entrar en discussions. Sense sermons ni crits. Se li haurà d'explicar breu i calmadamente al nen el perquè d'aquest càstig.

És important a l'hora d'establir normes, tenir en compte, que hem d'adaptar a les possibilitats del nen. No hem demanar-li coses que són impossibles, com que estiguin sempre quiets i atents.
Bibliografia:
López Villalobos, JA, Andrés de Pla, JM i Alberola López, S. (2008). (2008). Trastorno por déficit de atención con hiperactividad: orientaciones psicoeducativas para los padres. Revista Pediatría de Atención Primaria, 10 (39), 513-531.

sábado, 9 de octubre de 2010

Quadern atenció


103 làmines per estimular l'atenció.

domingo, 3 de octubre de 2010

Fitxes atenció


Fitxes per nens d'educació infantil o de necessitats educatives especials. Es treballa semblances i diferències, reconeixement de propietats, figura- fons, figures incompletes...

Fitxes de recuperació de la dislèxia II i III


Fitxes per la reeducació de la dislèxia. Nivell II i III

Fitxes de recuperació de la dislèxia


Fitxes per la reeducació de la dislèxia de l'editorial CEPE

Parelles lògiques


Parelles lògiques per treballar el raonament amb nens d'educació infantil.

Imatges d'expressions facials


Imatges per treballar les emocions a través de les expressions facials

Seqüències temporals


Diferents imatges de picassa per treballar la seqüenciació temporal