domingo, 3 de octubre de 2010

Fitxes atenció


Fitxes per nens d'educació infantil o de necessitats educatives especials. Es treballa semblances i diferències, reconeixement de propietats, figura- fons, figures incompletes...