martes, 22 de junio de 2010

Diferències


Jocs de buscar 5 o més diferències

Memòria visual


Activitats de memòria visual de diferents nivells

Trencaclosques

Trencaclosques que es fan rotant cada peça fins que estigui ben col.locada

Material discriminació visualRecurs de discriminació visual extret del bloc Aula PT

lunes, 21 de junio de 2010

EnigmesExercicis de lateralitat. Es treballa la dreta i l'esquerra de les figures que mostra. També hi podem trobar altres activitats de raonament.


Nivell: Primària

7 diferènciesmiércoles, 16 de junio de 2010

Simetries


Exercicis amb diferents nivells de dificultat per treballar l'organització perceptiva a través de simetries

lunes, 14 de junio de 2010

El tren


Joc en què s'ha de fer un circuït de vies perquè hi passi el tren. Es treballa lateralitat i organització de l'espai.


Etapes: infantil i cicle inicial

domingo, 13 de junio de 2010

Tècniques de modificació de conducta

Descripció de les principals Tècniques de modificació de conducta i com aplicar-les a l'aula

TDAH i conducta


Estratègies per treballar l'atenció, pautes a l'aula per les dificultats de comportament i tècniques conductuals per incrementar la conducta adaptada i per reconduir les conductes desadaptades.

sábado, 12 de junio de 2010

Errors de pensament


Errors de pensament més freqüents o distosions cognitives. Com tenir pensaments més realistes i adaptats.

jueves, 10 de junio de 2010

Tangram


Tangram senzill ja que no s'han de fer rotacions. En aquesta pàgina es poden practicar també exercicis de seriacions, de percepció i atenció.
Nivell: Educació infantil, cicle inicial i nens amb NEE

martes, 8 de junio de 2010

Guia pel tractament dels trastorns de l'espectre autista


Estudi de tots els possibles tractaments en els trastorns de l'espectre autista.

Poissonrouge. Percepció


Activitat que consisteix en col.locar les abelles en la posició correcta.

Nivell: Educació infantil

Poissonrouge. Il.lusions òptiques


Poissonrouge. Puzzler


Trencaclosques de 4 a 6 peces.

Nivell: educació infantil

Poissonrouge. ConcentrationActivitat d'identificar objectes semblants.

Dislèxia a l'aula


Pautes per l'alumne amb dislèxia dins l'aula.

sábado, 5 de junio de 2010

Les burles: evitar-les o minimitzar-les


Consells per afrontar els problemes dels nens que són víctimes de burles. Estratègies pels pares i què els hi podem ensenyar als nens.

Bits d'intel.ligència


Programa que presenta informació visoauditiva en forma de 750 bits d'intel.ligència amb la intenció de millorar el desenvolupament mental dels nens de 3 anys o amb necessitats educatives especials.
Nivell: P3

Vine'm a veure

Per alumnes amb tractament oncològic o malalties de llarga durada. El material intenta, per una banda, oferir una visió de la situació actual d'aquesta problemàtica en el nostre país i per l'altre representar una ajuda en el desenvolupament de pràctiques educatives integradores.

viernes, 4 de junio de 2010

Formes


Activitat d'identificar formes bàsiques.

Nivell: educació infantil
Un joc amb més número de formes:

jueves, 3 de junio de 2010

TANV. Estratègies a l'escola


Com és un nen amb TANV i estratègies a l'escola

PEMSA Programa d'Entrenament Mental


Programa que permet treballar els segúents aspectes: discriminació visual de paraules, classificació de paraules segons camp semàntic, memòria visual, sèries numèriques, exercicis visuals, ordenació de frases d'un text (comprensió lectora) i organització en l'espai (trencaclosques).


Nivells: Hi ha activitats per cada un dels cicles de primària.

miércoles, 2 de junio de 2010

Dislèxia o trastorn específic de la lectura

Apunts de l'Anna Sans sobre la disléxia

martes, 1 de junio de 2010

Fem la mona

Activitat que treballa la seqüenciació temporal i que consisteix en ordenar el passos que cal fer per fer un pastís. Per aquest tipus d'activitat, el nen ha de processar la informació de forma seqüencial i de forma global.

Clic de les posicions


Joc clic per treballar la lateralitat

Laberint


Activitat de trobar el camí fins a la meta tot traçant el recorregut amb el ratolí

Buscar diferències

Activitats de buscar diferències. Podem trobar més activitats clicant els seguents enllaços:

Grups semàntics


Activitat d'identificar la imatge que no pertany al grup

Sanefes simètriquesMés activitats per treballar orientació en l'espai, lateralitat i atenció

Geoplà
Exercicis que afavoreixen l'organització en l'espai, la concentració i la lateralitat