jueves, 3 de junio de 2010

PEMSA Programa d'Entrenament Mental


Programa que permet treballar els segúents aspectes: discriminació visual de paraules, classificació de paraules segons camp semàntic, memòria visual, sèries numèriques, exercicis visuals, ordenació de frases d'un text (comprensió lectora) i organització en l'espai (trencaclosques).


Nivells: Hi ha activitats per cada un dels cicles de primària.