martes, 1 de junio de 2010

Fem la mona

Activitat que treballa la seqüenciació temporal i que consisteix en ordenar el passos que cal fer per fer un pastís. Per aquest tipus d'activitat, el nen ha de processar la informació de forma seqüencial i de forma global.