domingo, 25 de julio de 2010

Memòria seqüencial auditiva


Proposta d'activitats per a treballar la memòria seqüencial auditiva