miércoles, 7 de julio de 2010

La impulsivitat

Dificultats associades als nens amb estil impulsiu i com ajudar-lo a disminuir i controlar aquesta impulsivitat