miércoles, 5 de mayo de 2010

Valoració cognitiva en els trastorns autistes


Video on s'exposa com avaluar i quines proves són més adequats per valorar les capacitats cognitives generals i les funcions cognitivo-conductuals específiques del nen amb trastorns de l'espectre autista.