domingo, 30 de mayo de 2010

Pautes dislèxia

La dislèxia és el trastorn de l'aprenentatge més freqüent entre la població infantil.

En el DSM-IV la dislèxia ve emmarcada dins dels trastorns de l'aprenentatge amb el nom de trastorn de la lectura; els criteris que la defineixen es refereixen en la taula següent:

Trastorn de la lectura (DSM-IV).
A. El nivell de lectura, mesurat individualment per tests estandarditzats de capacitat lectora o comprensió, està substancialment per sota de l'esperat en relació amb l'edat cronològica, a la intel·ligència mesurada i a l'educació apropiada per a l'edat.
B. El problema del criteri A interfereix significativament amb el rendiment acadèmic o les activitats diàries que requereixin habilitats lectores.
C. Si existeix un dèficit sensorial, les dificultats per a la lectura són superiors a les quals habitualment van associades amb aquest dèficit.

En el CIE10, de forma similar al DSM-IV, s'estableixen com a pautes per al diagnòstic que el rendiment en la lectura ha de ser significativament inferior al nivell esperat d'acord amb l'edat, la intel·ligència general i el nivell escolar. Segons aquest sistema de classificació, la millor manera per avaluar la capacitat lectora és l'aplicació, de forma individual, de tests estandarditzats de lectura. A més, s'assenyala que en les fases primerenques de l'aprenentatge de l'escriptura alfabètica poden presentar-se dificultats per recitar l'alfabet, per realitzar rimes simples, per denominar correctament les lletres i per analitzar o categoritzar els sons, malgrat una agudesa auditiva normal. Més tard, poden presentar-se errors en la lectura oral, com per exemple:– Omissions, substitucions, distorsions o addicions de paraules o parts de paraules.
– Lentitud.
– Falses arrencades, llargues vacil·lacions o pèrdues del lloc del text en el qual s'estava llegint.
– Inversions de paraules en frases o de lletres dins de paraules.També poden presentar-se dèficit de la comprensió de la lectura, com les següents:
– Incapacitat de recordar el llegit.
– Incapacitat d'extreure conclusions o inferències del material llegit.
– Recórrer a els coneixements generals, més que a la informació obtinguda d'una lectura concreta, per contestar a preguntes sobre ella.

Clicant el títol de l'entrada trobareu un conjunt de consells que cal tenir en compte a l'aula amb un alumne diagnosticat de dislèxia