miércoles, 19 de mayo de 2010

El paper de les autoafirmacions en la construcció de l'autoestima


Com analitzar les autoafirmacions que es fa el nen i com intervenir per modificar-les