martes, 11 de mayo de 2010

Atles d'ecologia emocional


L'ecologia emocional es defineix com l'art de gestionar les nostres emocions de tal manera que ens facin millorar les relacions interpersonals i el nostre creixement personal . En aquest enllaç s'hi poden trobar conceptes bàsics que exemplifiquen què ens fa bé i què no...