lunes, 23 de agosto de 2010

Trastorns generalitzats del desenvolupament


Publicació de la Conselleria d'educació de la "Junta de Andalucia" d'un manual centrat en l' atenció a l 'alumnat amb TGD.