domingo, 11 de marzo de 2012

Intel.ligència emocional


Quadern sobre intel.ligència emocional que ens ofereix l'Hospital Sant Joan de Déu amb les edicions Faros.
El contingut tracta sobre les emocions. Què són, quin paper fan a la nostra vida i com es poden educar a nivell familiar i a l'escola. També ens explica experiències d'educació emocional en altres paisos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario