miércoles, 29 de junio de 2011

Síndrome d'AspergerL'objectiu d'aquesta guia és oferir una visió teòrica i pràctica de la Síndrome d'Asperger. Comença amb una descripció històrica del quadre, per després donar pas a la definició de les característiques diagnòstiques acceptades per la comunitat científica internacional i a la descripció de les principals teories neuropsicològiques a partir de les quals s'intenta explicar aquesta síndrome. Posteriorment s'aborden les principals dificultats que solen aparèixer en tres etapes crítiques del cicle vital: infància, adolescència i edat adulta.

No hay comentarios:

Publicar un comentario